Kjøp, og Salg Konsultering

Hospitality eiendom, som hoteller, og resorts er kompliserte typer av eiendom. De har potensial for stor verdi økning av tomter, og land arealer, men de er oftere berørt av svingninger i markedet, p.g.a. lokale endringer, drifts ekspertise, større investerings volum, når vi sammenligner med andre eiendoms klasser, som kontorer, og retail.

Håndtering av hospitality eiendoms transaksjoner krever ekspertise, markeds forståelse, og produkt kunnskap. En «Due Dilligence» er veldig viktig, for å håndtere risiko, og finne den riktige verdien av objektet.

Tjenester

  • En «Due Dilligence» før kjøp, og salg av eiendommer, eller porteføljer
  • Organisering av avtale strukturen, finansiering, og av investering
  • Evaluering for godkjenning av lån
  • Kapital mangel, og «work-out» situasjoner
  • Liste seg på børsen
  • Finne en basis for «Joint Venture» partner strukturering

Horwath HTL Projects