Horwath HTL Transactional Advice

Expert rådgivning hele veien

Vi er et team med lang erfaring innen hotell due diligence rådgivning og Horwath HTL er spesielt kvalifisert til å guide investorer, långivere og eiere gjennom erverv og avhendelse transaksjoner. Suksessfull ledelse og gjennomføring av en hotelltransaksjon krever omhu og hensyn til hundrevis av spesialiserte prosesser og oppgaver. Due diligence-prosessen innebærer videre uavhengig og kritisk evaluering av alle fysiske og verdier og driftsmidler som blir solgt.

Grunnet vår industriekspertise og vårt engasjement innen suksessfull hotellfinansiering og transaksjoner i alle størrelser, er vi istand til å ta på oss rollene som Principal Advisor og finansiell rådgiverrolle i due diligence-prosessen, dette gir våre klienter unik dybde og forståelse med hensyn til de kritiske spørsmål og trinn som påvirker ferdiggjørelse av transaksjonen. Vi tar også på oss rollen som mottaker i tilfeller av insolvens, herunder forvaltning av verdi disposisjons-prosessen. I alle tilfeller er vår spesialistrådgivnings-tjenester spesielt effektive i å redusere transaksjonsrisikoen og påskynde gjennomføring av transaksjoner til klientens optimale tilfredsstillelse. Disse tjenestene kan leveres for en enkel transaksjon, eller som en del av porteføljeinvestering, eller for å støtte en finansiell eller offentlig markeds-avtale.