Planlegging og Utviklings-tjenester

Eksperthjelp hvert eneste steg

Å gjøre plannleggingen og utviklingen korrekt er fundamentalt for ethvert hotel, turisme og fritidsprosjekt. Vårt internasjonale team av eksperter vil bruke sin prosjekt-erfaring, markedsundersøkelse og analytiske evner for å hjelpe deg gjennom hele prosessen.

The key to any successful hotel development is thorough planning and preparation, only when every aspect and cost has been carefully considered, should the wheels be set in motion” Robert Hecker, Chairman Horwath HTL.

Vi kan se utviklingsmuligheter og anbefale det konseptet og produktet som vil realisere det fulle potensialet.
Ved å estimere kontantstrømmen i et prosjekt, kan vi teste prosjektets finansielle forrutsetninger. Vi kan også lage en formening om potesiell avkastning basert på en detaljert analyse av fremtidig markedsutvikling, konkuransefordelene i eiendommen, lokale operasjonelle og finansielle benchmarks fra vår database.

Utviklere, operatører, utlånere og investorer stoler på våre rapporter for en uavhengig vurdering av et prosjekts levedyktighet, mens våre markeds og produktbeskrivelser danner grunnlaget for arkitektonisk beskrivelser, shortlisting av aktuelle operatører og merkevarebygging.

Våre planleggings og utviklings tjenester innkluderer:

 • Taksering rapporter
 • Destinasjon og stor skala prosjekt Master Plan
 • Fasilitets Progammer
 • Største og Beste Bruk
 • Hotell Management Company Utvelgelse og Kontraktforhandling
 • Analyse av Makro Turisme
 • Markedsinngang Strategi
 • Undersøkelse av Marked og Finanisell gjennomførbarhet
 • Produkt konseptualisering
 • Prosjekt kapitalisering og Finansiell strukturering
 • Residual landevaluering
 • Strategisk planlegging