Sosialt Ansvar i Forretninger

Vi tar sosialt ansvar seriøst i Horwath HTL. For oss, er vårt ansvar som et nettverk ikke noe som bare strekker seg til hvordan vi oppfører oss i forretninger, men også til hvordan vi kan ha en positiv effekt på våre klienter prosjekter så de kan få mest mulig igjen og samtidig ha minst mulig innvirkning på miljøet.

Generell eiendomsdrift, som selvsagt inkluderer hoteller, er ressurskrevende og kan involvere en god del risiko. Horwath HTL har tatt steg for å adressere så mange av disse tingene som mulig, og var det første nettverket som hadde en rapport om bærekraft og bærekraftige metoder for utvikling og bygging av hoteller i sine klientrapporter.

I tillegg satte Horwath HTL opp HICAP sustainability award på agendaen ved den årlige hotel investment conference i Hong Kong. Disse utmerkelsene ble gitt til de hotell prosjektene som hadde vist størst engasjement for bærekraftig forretningsdrift det siste året.

Bedrifteksempel for Bærekraftige Hoteller i Asia

Denne rapporten gjort i samarbeid med HICAP, WWF og Horwath HTL, og drar nytte av tre år med bidrag til the HICAP Sustainable Hotel Award, som annerkjenner rekkevidden av den bærekraftig fremgangsmåten som er på vei opp innenfor hotellsektoren i Asia og fremhever sammenhengen mellom en slik fremgangsmåte, og forretnings/finansielle resultater. Kasusstudiene inkludert i rapporten er regnet utifra en rekke operasjoner, store og små, byer, resort, budsjetthotell og førsteklasses hotell, over hele Asia og Stillehavsområdet gir en innsikt inn i motivasjonen, og gir en indikasjon på innvirkningen av en mer bærekraftig fremgangsmåte.

Motivasjonen for å sette disse kasusstudiene sammen er for å gi eksempler på hva som kan oppnåes, og å oppmuntre og inspirere andre, samt å sette en standard for fremtidige vurderinger.

Hotellene som er inkludert i rapporten ble valgt på grunnlag av at de hadde investert tid og ressurser i å utvikle et bærekraftig tilbud som genererte forretnings fordeler. Noen av disse fordelene er vanskelig å måle,(spesielt aktiviteter som fokuserer på sosiale verdier og biodiversitet), men som likefullt er en del av verdi målingen i hver kasusstudie.

Bærekraft kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker, noe som gjorde utfordringen med å lage rapporten. I de siste årene har det naturlig nok vært mye fokus på finansiell bærekraft – nå som reiselivsnæringen strever med implikasjonene av av en global resesjon.

I forbindelse med rapporten, ble definisjonen av bærekraft endret til å inneholde finansiell bærekraft, men også til å se spesifikt på de miljømessige og samfunnsmessige implikasjonene av disse operasjonene.

I relasjon til miljømessige og sammfunsmessige resultater ble hotellene undersøkt i måten de har blitt drevet i forhold til kravene satt av lokale og nasjonale myndigheter i relasjon til miljømessig og samfunnsmessig resultater, og spesielt hvordan de behandler sosiale og miljømessige eksternaliteter – de aspektene av forretningsdriften som normalt ikke vil komme fram i i årlige regnskaper ( som opplæring, samfunnstiltak og vern av biologisk mangfold), men som ser ut til å være fremst i mange bærekraftige forpliktelser og aktiviteter.

Ser vi fremover virker det sannsynlig at dagens eksternaliteter i større grad vil bli en del av et mer regulert forretningsmiljø for hoteller (for eksempel forpliktelser for lavere karbon utslipp vil naturlig nok resultere i mere regulering i fremtiden), og på denne måten vil den gode forretningspraksisen bli forretningsnormen i nær fremtid. På denne måten vil rapporten forhåpentligvis fungere som en guide, og hjelpe med å informere en større del av hotellsektoren i regionen.

Klikk på lenken for å laste ned en kopi av rapporten