Crowe Horwath Nettverket

Crowe Horwath nettverket består av mer enn 150 uavhengige regnskap og rådgivningsselskaper i over 100 land verden rundt.

Crowe Horwath International’s medlemsfirmaer er kjent for deres lokalkunnskap, ekspertise, og erfaring balansert av et internasjonalt rykte for den høyeste kvalitet innen revisjon, skatt, rådgivning og risikotjenester. De er holdt sammen av en felles forpliktelse for upåklagelig kvalitetsservice, integrerte tjenestelevering og et felles sett av kjerneverdier og ledelsefilosofier som grunn for daglige avgjørelser.

Denne unike kombinasjonen av talent og ekspertise gir Crowe Horwath International en verdensomspennende evne som et integrert nettverk til å være til verdi for multinasjonale klienter som driver forretninger over landegrenser.

Lederskap. Hvert medlemsfirma er godt etablert som en leder innen sitt nasjonale forretningssamfunn og har lokale ansatte med god kunnskap om lokale regler og skikker, noe som er viktig for klienter med internasjonale satsinger eller utviding inn i andre land.

Kvalitet, Profesjonelle Tjenester. Profesjonelle tjenester av høy kvalitet (revisjon, skatt og rådgivning) er grunnlaget for medlemsfirmaene i Crowe Horwath’s operasjoner. Standariserte prosedyrer for internasjonalt arbeid har blitt utviklet.

Internasjonal Styrke. Nøkkelregioner har blitt etablert og er koordinert av regionale ledere som følger: Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) Bernard Delomenie, regional leder i Europa; Asia og Stillehavsområdet ledes av Mok Yuen Lok; og Amerika har Eduardo Pestarino som regional leder.

En beskjed fra Chief Executive Offiver, J.Kevin Mc Grath

“In today’s world of rapid globalization and increasingly competitive markets, clients around the world can testify to the benefits they have drawn from Crowe Horwath’s member firms. The greatest strength of our member firms is their ability to understand the strategic needs of their clients combined with the business experience of the professionals they bring to help clients meet those needs. Instead of seeking merely to export professional expertise, Crowe Horwath has welded a truly international network of business experts drawn from the leaders of their professional communities. All share a commitment to delivering technical excellence and the highest standards of client service.”