Forretnings gjenoppretting Tjenester

Ekspert hjelp til å komme tilbake på sporet

Ved hjelp av vår erfaring i tidligere økonomiske nedgangstider har vi utviklet en rekke produkter for å hjelpe deg gjennom vanskelige tider. Vårt forhold til Crowe Horwath International, en av verdens største organisasjoner innen finansielle tjenester, gir oss muligheten til å tilby mer enn enkel kapitalforvaltning og driftstøtte.

Innledende Rapport om Gjeldende handelsposisjon

Disse tjenestene som fokuserer på gjenoppbygging og snuoperasjoner begynner med en rapport om nåværende trading og posisjon som omfatter benchmarking mot lokale markedsforhold og industristandarder.

  • Profitt og taps – analyse
  • Gjeldsanalyse
  • CAPEX krav
  • Gjennomgang av de operative krav, herunder salg og markedsføring

Råd og Støtte For Ledelsen

Den andre fasen konsentrerer seg om å ta resultatene av den operasjonelle analysen og gi praktiske råd og støtte for ledelsesteamet. Dette inkluderer:

  • Kortids og langsiktig planlegging
  • Støtte innen salg, markedsføring og omsettning
  • Støtte innen kapitalforvaltning og drift

Støtte for din finansielle situasjon

Vårt forhold til Crowe Horwath Internasjonal sitt team for regnskap og finansielle tjenester setter oss i en god posisjon til å hjelpe deg med dine finanser, inkludert regnskapstjenester, gjelds-analyse og råd, forhandling med bank og forhandlere, støtte innen transaksjoner og corporate finans.