Horwath HTL Valuation Services

Ekspert og profesjonelle rapporter

Fra enkelt interesser til porteføljer spredd over flere land. Horwath HTL sine Hotel Valuation eksperter vil gi en uavhengig og rettferdig markeds-evaluering. Vi har eksperter med RICS og MAI akkreditering og som har jobbet i markedet i mange år og har en stor kunnskaps-database å dra nytte av. Reiselivsobjekt, som hoteller og feriesteder, er komplekse typer eiendom, med signifikant bruk av landverdier avhengig av operasjonell ytelse. Deres prestasjoner er i større grad påvirket av svingninger i markedet, plassering, nivå på management og storkapital-investering enn annen eiendom, som nærings og industri-eiendom. På grunn av dette trenger evaluering av investeringer innen reiseliv en spesiell markedforståelse, og produktekspertise. Horwath HTL er i dag den ledende eksperten leid inn av store hotellgrupper, utlånere og operatører for å optimalisere gevinsten på deres investeringer. Vi bruker en sofistikert Discounted Cash Flow (DCF) evaluerings metode som er anerkjent som standard av investorer innen reiselivsindustrien. Utifra vår erfaring, bruker sofistikerte investorer gjenanskaffelseskost og salgs sammenligninger bare som sekundære referanser. DCF sin verdsettelseprosess innebærer grundig gjennomgang av markedet, kvantifisering av nåværende og fremtidig etterspørsel i markedet og viktigst, projeksjon av en eiendoms potensielle fremtidige drift og økonomiske resultater basert på vurdering av dens konkurranseattributter og egenskaper. Diskonteringsrente basert på rådende investerings trender og de vektede gjennomsnittlige kostnadene av gjeld og egenkapital blir deretter satt i sammenheng med de forventede netto kontantstrømmer og aggregeres for å utlede eiendommens nåverdi. Ofte identifiserer vi også de potensielle fordelaktige mulighetene knyttet til strategisk reposisjonering gjennom omprofilering og / eller kapital forbedringer for å utlede en verdi som reflekterer en eiendels optimal ytelse. Horwath HTL sine aktivaverdivurderinger anses som selvstendige, ekspertuttalelser og er en forutsetning for:

Kjøpere, Investorer og Fonds grupper – for erverv eller avhendelse av enkelteiendommer eller porteføljer.

Eiere og utviklere – for arrangement av avtale strukturering, finansiering eller salg av eiendeler.

Banker og finansinstitusjoner – for pre-boliglån gjennomgang eller work-out og insolvens situasjoner.

PASSENDE PROSJEKT TYPER:

 1. Grunnerverv (verdianalyse av resterende land)
 2. Eiendelsoverføring
 3. Egenkapital / Gjeld Deltakelse
 4. Pre-Lending eller gjennomgang av Refinansiering
 5. Due diligence for kjøp eller salg
 6. Børsnotering
 7. Grunnlag for joint venture eller samarbeid strukturering
 8. Aktivum oppskrivning for balanse i regnskapet

Våre verdsettelses tjenester omfatter:

 • Verdivurdering av hotellets ledelse og franchisevirksomhet
 • Fremme klager ved eiendomsskatt vurderings og ekspert vitnesbyrd i domstoler
 • Ekspert vitnesbyrd ved tvangssalg og bobehandling
 • Regnskap formål – enkle årlige verdivurderinger foretatt for en rekke av investorer operatører og eiere.
 • Mulighetsstudier som er gjort på verdensbasis på hotell levedyktighet på nye utbygginger, konverteringer og eksisterende virksomhet
 • Ekspert Vitne / Leie Anmeldelser / Leie Fornyelser – på vegne av husleie samt investorer og forsikringsselskaper