Horwath HTL Kapitalforvaltning

En solid tjeneste som leverer konkrete resultat

Vi forstår hvilke strategier og leder stiler som resulterer i økt kontantstrøm og verdijustert egenkapital, vi tar en sikker posisjon i forvaltningsrollen som eierrepresentant for å maksimere avkastning og formuesverdier over tid.
Vi vil vurdere, utforske og lage detaljerte anbefalinger om hvordan resultater kan forbedres, og samtidig evaluere og sammenligne interne prosesser mot de beste i bransjen. Alle våre hotelleksperter har bred ledererfaring; prosjektledere har hatt en daglig leder stilling med et fullservicehotell i minst fem år. De kjenner svært godt til hotelldrift, eiendomsforvaltning og finansiering.
Vår tilnærming til å gjennomføre Asset Management oppdrag er å maksimere verdien på vegne av vår klient. En innledende vurdering av hvert enkelt Asset Management oppdrag forbereder mandatet for vår rolle som eierrepresentant.

Horwath HTL’s kjernekompetanser innen Hotel Asset Management:

 • Taksering av eiendom
 • Kvalifisere eksisterende, og / eller foreslå FF & E og kapital forbedring / investeringsplaner
 • Analysere, vurdere og forhandle årlige budsjett / forretningsplaner
 • Ledergruppens nøkkeltall, gir løpende overvåking av kontantstrøm og hotelldrift
 • Bidra til å implementere tiltak for å optimalisere kontantstrøm (f.eks vurdere bemanning, gjennomgang av kostnadsstruktur, forhandle med brand operatør, etc.)
 • Kundeundersøkelser (mystery guest analyse, gjestetilfredshet og turoperatørtilfredshet)
 • Sikre at management kontrakter blir gjennomført som avtalt
 • Utarbeide og distribuere nødvendige rapportering i samband med eierskap
 • Administrere relasjoner mellom nøkkelpersoner
 • Representere eierinteresser i alle viktige kontraktsforhandlinger
 • Sørge for kontinuerlig overvåking av hold / sell analyse og timing
 • Koordinere hotellets resirkuleringsarbeid

Vi arbeider for å skape og å beskytte verdier
I tillegg til kjernekompetansen innen Hotel Asset Management tilbyr vi et bredt spekter av komplementære tjenester for å støtte din eierskapsutøvelse:

 • Rådgivning i tilknytning til drift
 • Reposisjonering strategi og analyse
 • Salg, markedsføring og revenue management
 • Investerings og avhendelses strategier
 • Forhandlinger I tilknytning til hotel management kontrakter
 • Due Diligence / selskapsgjennomgang