Rapporten ”Norsk Hotellnæring 2013” er basert på analysemateriale innhentet og bearbeidet av Horwath Consultings medarbeidere. Den 48 siders rapporten gir et bredt bilde av situasjon, muligheter og utfordringer for norsk hotellnæring i dag. Viktige utviklingstrekk er analysert og presentert. Det er videre oversikt over hotellkjedenes situasjon og ny hotellkapasitet i Norge.

Klikk på denne lenken for å laste ned bransjerapporten Norsk Hotellnæring 2013