Horwath HTL’s Global Hotel Market Sentiment Survey gir en kort vurdering av markedsutsiktene for den globale hotellnæringen, basert på forventningene til de som driver hotellene. Undersøkelsen fokuserer på framtidsutsiktene for belegg, gjennomsnittlig rompris, omsetning og hvordan direktørene vurderer hotellmarkedet i tiden fremover.

Klikk på denne linken for å lese undersøkelsen fra februar 2014 Horwath Sentiment Study Norge H1_2014